Saturday, 3 December 2016

10 Mutiara

Dikala Rasulullah ﷺ gering terlontar satu soalan baginda kepada Jibril  Alaihissalam "wahai Jibril, adakah kau akan turun lagi ke bumi setelah aku tiada? "Jawab jibril: masih ya Rasulullah, aku turun ke bumi untuk mengambil sepuluh mutiara hidup peninggalan mu"

10 mutiara yg paling berharga dalam kehidupan manusia

1 - أرفع البركة من الأرض

mutiara pertama yang akan di ambil dari muka bumi ini adalah barokah.

2 - أرفع المحبة من قلوب الخلق

mutiara kedua yg akan ambil adalah rasa cinta dari hati manusia

3 - أرفع الشفقة من قلوب الاقارب

Mutiara yang ketiga yang akan diambil dari bumi ini adalah rasa sayang diantara keluarga.

4 - أرفع العدل من الأمراء

mutiara yg ke empat yang akan di ambil dari bumi ini adalah keadilan di hati pemimpin.

5 - أرفع الحياء من النساء

Mutiara kelima yang akan diambil dari bumi ini adalah rasa malu dari perempuan. Rasa malu itu kini telah berubah menjadi rasa bangga.

6 - أرفع الصبر من الفقراء

Mutiara keenam yang akan diambil dari bumi adalah kesabaran dari para fakir.

7 - أرفع الورع والزهد من العلماء

Mutiara ketujuh yang diambil dari bumi adalah wara' dan zuhud dari para ulama.

8 - أرفع الصخاء من الا غنياء

Mutiara ke lapan yang diambil dari bumi adalah kedermawanan bagi orang kaya.

9 - أرفع القران

Mutiara ke Sembilan yang diambil dari bumi adalah mengangkat al-Qur’an.

10 - أرفع الا يمان

Dan terakhir, mutiara yang diambil dari bumi adalah iman , ini adalah mutiara paling berharga diantara sembilan mutiara lainnya.